Het is erg belangrijk dat de verschillende processen in een bedrijf goed lopen. Er wordt veel geld en tijd verspild aan processen die allerlei kleine of minder kleine fouten in zich dragen. Daar zijn verschillende systemen ontwikkeld om efficiëntieproblemen te ondervangen. Tegenwoordig is het systeem Lean Six Sigma hiervoor erg populair. Wat houdt dit systeem precies in? We nemen het in deze tekst met je door. Lees snel verder om te ontdekken hoe ook jij kunt profiteren.

Wat is Lean Six Sigma?

Wanneer we naar het systeem van Lean Six Sigma kijken, dan valt het direct op dat het systeem heel wat weg heeft van het bandensysteem dat ook in de karate gebruikt wordt. Je hebt een zwarte band en een groene band deze banden geven aan in welke mate je bekend bent met het systeem en op welk niveau je kunt het kunt toepassen.

Wat is belangrijk bij dit systeem?

Het is binnen dit systeem erg belangrijk dat efficiëntie wordt geoptimaliseerd, daarnaast is het erg slim om de bedrijfsprocessen goed onder de loep te kunnen nemen om zo te kunnen vaststellen wat werkelijk waardevol is voor je organisatie en dit uit te kunnen bouwen. Het kan dus bijvoorbeeld gaan om iemand die heel goed kan schrijven, deze kun je dan werk laten doen wat niets met schrijven te maken heeft, of juist het schrijven centraal zetten om daaruit meerwaarde voor je bedrijf te genereren.

Logisch nadenken 

In veel zakelijke systemen waarbij het gaat om management, dan gaat het erom dat je logisch nadenkt en verschillende petten op kunt hebben. Dat je dus oog hebt voor de kwantiteit, maar ook voor de kwaliteit. Dat je goed naar de mensen kijkt die voor je werken en dat je dan ziet waar hun kwaliteiten liggen, om deze op een goede manier in te zetten om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. De kritiek die het Lean Sigma systeem weleens krijgt, is dat het niet gericht is op innovatie, maar slechts het optimaliseren van datgene wat er al is.

Maar je kunt natuurlijk ook je je richten op het optimaliseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve processen. Voor beide taken is een andere pet nodig. Je moet dus zelf logisch nadenken welke pet je opzet. Bij https://www.5st3ps.nl/ kunnen ze je alles over dit systeem vertellen.